COVİD-19 İle Mücadele Çağrı Duyurusu

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı COVID-19 İle Mücadeleye Yönelik Çağrı” kapsamında  hastalığın toplumda kontrolsüz yayılımının engellenmesi, sosyal izolasyondaki vatandaşların desteklenmesi ve sağlık sistemi üzerindeki yükün azaltılması için koruyucu ürünler, hızlı ve güvenilir ölçüm yapan tanı kitleri, tedavide kullanılabilecek ilaç, cihaz, yazılım, hasta takip uygulamaları vb. konulardaki ihtiyaçların karşılanmasına gerek duyulmaktadır.

Bu çağrıda, yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılabilecek ürünler ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve destek süreçlerine ilişkin uygulamalara yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Çağrı açılış tarihi : 26.03.2020

Çağrı kapanış tarihi : 02.04.2020 (23.59)

Bu çağrı kapsamında proje fikirlerinizin proje formatına dönüştürülmesi ve yazım sürecinde Cumhuriyet Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi olarak destek sağlıyoruz.

Bu Çağrı kapsamında desteklenecek projelerin süresi en fazla 9 ay olabilecektir.

Çağrı kapsamında en fazla 10 proje desteklenecektir.

Detaylı Bilgi İçin Çağrı Duyuru Formu